Zaterdag 13 juni tuinproeverij is verplaatst naar latere datum

Onze oorspronkelijk voor zaterdag 13 juni geplande proeverij hebben we naar een later bepalen datum verplaatst. Verdere info volgt later